ที่เที่ยวหัวหิน ที่พักหัวหิน บ้านพักหัวหิน ร้านอาหารหัวหิน แผนที่หัวหิน

เขาหินเหล็กไฟ

เขาหินเหล็กไฟ


     เขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิว เขาหินเหล็กไฟ อยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร สังเกตเห็นป้ายใหญ่ๆ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากแห่งหนี่ง ซึ่งสามารถชมวิวได้ 4 ทิศ จุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นตัวเมือง และอ่าวหัวหิน โดยรอบบนยอดเขาเป็นพื้นที่ราบและผาหินที่สวยงาม แล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

     ทางขึ้นสู่จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ นั้นเป็นถนนราดยางผสมกับถนนคอนกรีต สามารถเดินทางได้สะดวก บริเวณลานจอดรถก็มีร้านค้าคอยบริการนักท่องเที่ยว ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งบริเวณโดยรอบของเขาหินเหล็กไฟนั้น ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าอีกหลายชนิด เช่น นกพันธุ์ต่างๆ ลิง ไก่ป่า เป็นต้น

ที่พักหัวหิน

กิน เที่ยว ช็อป หัวหิน