Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

เขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก
เขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมวก

จุดเด่น :

ขึ้นเขา เพื่อชมความงามของทิวทัศน์ 

รายละเอียด :

เขาล้อมหมาก ที่ต้องเดินขึ้นเขาล้อมหมวก เพื่อชมทัศนียภาพ แต่ต้องออกกำลังกันมากเสียมากหน่อย เพราะเป็นเส้นทางขึ้นเขาและเป็นทางเดินหิน ไม่ค่อยมีต้นไม้ให้เกาะจึงต้องปีนป่ายห้อยโหนกันพอสมควร เมื่อขึ้นไปถึงแล้วก็คุ้มค่ากับความงามของวิวทะเล บริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกให้ประชาชนได้ขึ้นได้ไปสักการะ

 

 

 

 

เครดิตภาพ: manager

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com