Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

     อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาที่มีความสำคัญในประเทศไทย อุทยานแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อตามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้มีการวิจัยและการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุทยานตั้งอยู่ในตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ครอบคลุมระบบนิเวศต่างๆ รวมถึงป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ และอ่างเก็บน้ำ หนึ่งในเป้าหมายหลักของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรคือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและการศึกษาเป็นเจ้าภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม

 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งรวมถึงสถานีวิจัย ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ สัตว์ป่า และกิจกรรมการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ของอุทยาน
นอกจากนี้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรยังมีโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอีกด้วย โครงการเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมทัวร์พร้อมไกด์ เข้าร่วมการบรรยาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์

เปิดทุกวัน 08.30 – 17.00 น.

โทร 032508352

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com