Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53 พิพิธภัณฑ์กองบิน 5

     อาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5 และ อาคารประวัติสงคราม ได้แสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับวีรกรรม วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ไม่ว่าจะเป็น การเจรจาขอผ่านแดนสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามมหาเอเชียบูรพา รวมไปถึงแสดงเครื่องบินส่วนตัว เครื่องบินฝึกหลายแบบ

Thai
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com