ที่เที่ยวหัวหิน ที่พักหัวหิน บ้านพักหัวหิน ร้านอาหารหัวหิน แผนที่หัวหิน

หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน

หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน
หาดสวนสนประดิพัทธ์ ผักผ่อนสบายๆ ใต้เงาสน

     หาดสวนสนประดิพัทธ์ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหาดที่อยู่แนวเดียวกับหาดหัวหิน เพียงแต่ถูกคั่นด้วยเขาตะเกียบ มีความยาวถึง 2.8 กิโลเมตรจากเขาตะเกียบ โดยสเน่ห์ของหาดสวนสนประดิพัทธ์คือ ความเงียบสงบและร่มรื่น มีความเป็นสวนตัวมากกว่าหาดหัวหิน เม็ดทรายสีขาวสะอาดตา สามารถนั่งหลบแดดใต้ต้นสนที่ร่มรื่น แล้วชนวิวทิวศ์ทัศน์ที่อยู่ด้านอกชายหาดได้ หาดสวนสนประดิพัทธ์อยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี ระดับน้ำของหาดอยู่ในระดับที่ไม่ลึกมากเหมาะแก่การลงเล่นน้ำ มีผ้าใบ เตียง เสื่อ หรือห่วงยางให้เช่าด้วย

ที่พักหัวหิน

กิน เที่ยว ช็อป หัวหิน