ที่เที่ยวหัวหิน ที่พักหัวหิน บ้านพักหัวหิน ร้านอาหารหัวหิน แผนที่หัวหิน

หาดวังไกลกังวล

หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล
หาดวังไกลกังวล


จุดน่าสนใจ
ชายหาดสวยงาม เป็นที่ตั้งของวังไกลกังวล
บรรยากาศเงียบสงบ

รายละเอียด
     วังไกลกังวล เดิมเป็นพระราชวังส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระคลังข้างที่ ให้สร้างขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2469 เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดย หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ผู้อำนวยการศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ในรัชกาลที่ 7 ทรงออกพระนามเรียกวังแห่งนี้ว่า สวนไกลกังวล และในตราสัญลักษณ์ของวังเมื่อ พ.ศ. 2472 ได้ออกนามว่า พระราชวังไกลกังวล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระบรมราชโองการประกาศยกเป็นพระราชวัง ดังนั้น จึงยังคงเรียกว่า วังไกลกังวล


การเดินทาง
     ย่านเทศบาลเมืองหัวหิน ใช้ทางหลวง หมายเลข 4 ถ. เพชรเกษม ไปทาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผ่านวังไกลกังวล 1.5 กม. ให้เลี้ยวขวาเข้า ซ. หัวหิน 19 จะเห็นสวนหลวงราชินีอยู่ทางซ้ายมือ

ที่พักหัวหิน

กิน เที่ยว ช็อป หัวหิน