ที่เที่ยวหัวหิน ที่พักหัวหิน บ้านพักหัวหิน ร้านอาหารหัวหิน แผนที่หัวหิน

หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์

หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์

หัวหินซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์ พาร์ค


จุดเด่น : ขี่ช้างชมธรรมชาติ ชมการแสดงช้าง การแสดงงู

หัวหินซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์ พาร์ค สถานที่นักท่องเที่ยวสามารถขี่ม้าชมธรรมชาติทั่วซาฟารี ชมการแสดงช้าง     การแสดงงู และให้อาหารจระเข้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรผจญภัยคือการขับรอเอทีวีขึ้นไปสักการะหลวงปูทวดบนเขาตะเกียบ ตลอดเส้นทางจะได้สนุกและตื่นเต้น และการแสดงอีกอย่างคือ ม้าแกลบ ที่เดินอวดรูปร่างอยู่ตามชายหาดนักท่องเที่ยวสามารถขี่หรือเดินเพื่อสัมผัสบรรยากาศหัวหิน

 

เงื่อนไข : 

ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

ที่พักหัวหิน

กิน เที่ยว ช็อป หัวหิน