Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

วัดเขาน้อย หัวหิน

วัดเขาน้อย หัวหิน

วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน
วัดเขาน้อย หัวหิน

วัดเขาน้อย

     วัดเขาน้อย ตั้งอยู่บนเขาน้อย อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ติดกับหมู่บ้านเขาน้อย ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางสมาธินามว่า "พระมงคลนิมิตร" และเป็นจุดชมวิวหัวหิน ที่สวยอีกแห่งหนึ่ง

     ภายในวัดนอกจากจะมี พระพุทธรูป พระมงคลนิมิตร แล้วยังมีพระพุทธรูป และเทวรูปอื่นๆ อีกมากมาย เช่น องค์จตุคามรามเทพ องค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้พระอุโบสถมีวิหารที่เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า "พระพิชิตมาร" ขนาดหน้าตัก 1.20 เมตร และสูง 1.40 เมตร อีกด้วย

 

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com