Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

รีวิว วัดเกาะหลัก

รีวิว วัดเกาะหลัก

รีวิว วัดเกาะหลัก
รีวิว วัดเกาะหลัก
รีวิว วัดเกาะหลัก
รีวิว วัดเกาะหลัก
รีวิว วัดเกาะหลัก
รีวิว วัดเกาะหลัก
รีวิว วัดเกาะหลัก
รีวิว วัดเกาะหลัก

วัดเกาะหลัก

     วัดเกาะหลัก วัดที่สร้างขึ้นโดยประชาชนที่อยู่ในตำบลเกาะหลัก ตั้งชื่อตามสถานที่บริเวณอ่าวเกาะหลัก วัดเกาะหลัก พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นโดยชาวบ้านในตำบลเกาะหลัก ประมาณกรุงรัตนโกสินทร์ บางครั้งวัดถูกทิ้งร้างเพราะเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่า

     มีเนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา สถานะ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ประวัติการสร้าง ประมาณ พ.ศ. 2300 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มสร้างหรือสร้างในปี พ.ศ.ใดแน่นอน แต่มีประกาศตั้งวัดเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2459 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2480

ลำดับเจ้าอาวาส

  1. หลวงพ่อศรี โสธร
  2. หลวงพ่อหรั่ง
  3. หลวงพ่อถึก
  4. พระอุปัชฌาย์จ้อย หลวงพอจ้อยซึ่งเดินธุดงค์มาจากฝั่งตะวันออกเป็นผู้นำ ในสมัยต่อมาวัดนี้ได้ใช้เป็นที่ถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการ เป็นพระที่มีอภินิหารเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน มีพระอุโบสถ ศาลา กุฎีสงฆ์ เสนาสนะ ถาวรวัตถุ มีกุลบุตรในหมู่บ้านเข้ามาบวชปีละมากๆ เเละตั้งชื่อใหม่ว่า วัดราษฎร์ปฏิสังขรณ์
  5. พระอาจารย์อินทร์ เป็นชาวเกาะหลัก ภายในวัดมีจดหมายเหตุ ของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จฯตรวจการคณะสงฆ์ มณฑลปักษ์ใต้ ในปี พ.ศ. 2455 มีพระอธิการชื่ออินทร์ พรรษา 18 พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป รับเสด็จฯ
  6. พระครูสุทธาจารคุณ พ.ศ. 2485 - 2473 ย้ายจากวัดนาห้วยปราณบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก และได้รับประกาศตั้งเป็นวักสมบูรณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2459 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด
  7. พระสุเมธีวรคุณ พ.ศ. 2473 - 2492 ย้ายมาจากวัดนาห้วย ปราณบุรี ขณะเป็นพระครูธรรมโสภิต เเละเลื่อนเป็นพระครูสุเมธีสรคุณ เจ้าคณะจังหวัด ในปี 2479 เลื่อนเป็นพระราชาคณะ ได้สร้างถังน้ำประปาเปิดเรียนภาษาบาลี เเละสร้างอุโบสถคอนกรีตหลังใหม่ขึ้น
  8. พระสุเมธีวรคุณ พ.ศ.2492 - 2510 ย้ายพระครูธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ มาครองวัดเกาะหลัก ได้เลื่อนชึ้นเป็นพระครูเจ้าคณะจังหวัด
  9. พระราชวิสุทธิคุณ พ.ศ.2510 - 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูสุทธาจารคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเเละเลื่อนเป็นพระราชาคณะ ตำแหน่งเจ้าคระจังหวัดในปี พ.ศ. 2536 ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิสุทธิคุณ มรณภาพเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2542 สิริรวมอายุได้ 76 ปี
  10. พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเมธีคุณาภรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ย้ายเข้าเกาะหลักเมื่อ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2544

 

 

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com