ที่เที่ยวหัวหิน ที่พักหัวหิน บ้านพักหัวหิน ร้านอาหารหัวหิน แผนที่หัวหิน

วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน

วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน
วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด ที่หัวหิน

     วัดห้วยมงคล ตั้งอยู่ที่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 เดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อว่า "วัดห้วยคด" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาในปี พ.ศ. 2495 และได้จัดตั้งโครงการการพระราชดำรีแห่งแรกขึ้น จึงได้พระราชทานนามใหม่จาก "วัดห้วยคด" เป็น "วัดห้วยมงคล" ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียนและโครงการต่างๆ ในระแวกนั้น

     วัดห้วยมงคลมีเจ้าอาวาสวัดองค์แรกคือ หลวงพ่อปลั่ง ภาโส เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 - 2534 ต่อมาเจ้าอาวาสองค์ที่สองคือ พระครูปภัสสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ โดยขึ้นเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ได้มีความประสงค์ที่จะสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ เป็นสถานที่รวมใจและกราบไหว้สักการะแก่พุทธศาสนิกชน โดยได้รับการอุปถัมภ์จากท่าน พลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองค์รักษ์ ร่วมกันสร้างถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใรวาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546

ที่พักหัวหิน

กิน เที่ยว ช็อป หัวหิน