Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

วัดหุบตาโคตร

วัดหุบตาโคตร

วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร
วัดหุบตาโคตร

วัดหุบตาโคตร

     วัดหุบตาโครต วัดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของชาวบ้านในบริเวณนี้ วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของ หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานอยู่ ภายในบริเวณรอบๆ ภายในวัดมีพื้นที่จำนวน 11 ไร่ 1 งาน วัดมีทัศนียภาพที่สวยงามจากภูเขาหินปูนของอุทยานสามร้อยยอดที่อยู่ด้านหลัง อีกทั้งอากาศที่เย็นสบายและเงียบสงบ

     กรมการศาสนาอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2528 เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไฟไหม้ศาลาการเปรียญ และกุฏิ 5 ห้อง ทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างกุฏิ และหอสวดมนต์ขึ้นมาแทน พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระอธิการกิติศักดิ์ สุทธจิตโต

 

 

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com