Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

(Aquarium Waghor)

     พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ตั้งอยู่ใน ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์

     ที่นี่จะพบกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำที่สวยงาม ทั้งสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะน้ำจืดหรือน้ำเค็ม มีปะการังสีสันสวยงาม และสิ่งให้ความรู้ต่างๆมากมายค่าเข้าชมนิทรรศการ

ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท เด็กคนละ 20 บาท

เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com