Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน เชิงเรียนรู้

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน เชิงเรียนรู้

ท่องเทียวหัวหิน เชิงเรียนรู้

 

1. พระราชวังมฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

     พระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) เรียบง่ายสร้างตามพระราชประสงค์ของพระองค์เองเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองพระราชทรัพย์จนเกินไป เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ สร้างด้วยไม้สักทองลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น เปิดโล่งใต้ถุนสูง ตั้งอยู่ ริมทะเลชะอำ ติดกับค่ายพระรามหก

 

2.อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์

     อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุเสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 

 

3.สถานีรถไฟหัวหิน

อาคารสถานีรถไฟหัวหินเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมวิคทอเรียเช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟหัวหิน มีราย ละเอียดสวยงามประดับเสา ค้ำยัน และอื่นๆ ลักษณะ เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสาย...

สถานีรถไฟหัวหิน

 

4.วัดห้วยมงตล

วัดห้วยมงคลมีเจ้าอาวาสวัดองค์แรกคือ หลวงพ่อปลั่ง ภาโส เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 - 2534 ต่อมาเจ้าอาวาสองค์ที่สองคือ พระครูปภัสสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ โดยขึ้นเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ได้มีความประสงค์ที่จะ...

วัดห้วยมงคล

 

5.อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

อาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5 และ อาคารประวัติสงคราม ได้แสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับวีรกรรม วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ไม่ว่าจะเป็น การเจรจาขอผ่านแดนสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามมหาเอเชียบูรพา รวมไปถึงแสดงเครื่องบินส่วนตัว เครื่องบินฝึกหลายแบบ

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

 

6.ถ้ำพระยานคร

พระยานครซึ่งครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและสร้างพลับพลานามว่า "พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์" ไว้กลางถ้ำเมื่อปี 2433 ว่ากันว่ายามเมื่อแสงส่องกระทบพลับพลาทำให้ถ้ำแห่งนี้สวยงามยิ่งกว่าถ้ำใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ถ้ำพระยานคร

 

7 .อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ของไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะ...

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com