ที่เที่ยวหัวหิน ที่พักหัวหิน บ้านพักหัวหิน ร้านอาหารหัวหิน แผนที่หัวหิน

รีวิว ที่เที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

รีวิว ที่เที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

 

1.พระราชวังไกลกังวล

     วังไกลกังวล หัวหิน เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพรพรรณี พระบรมราชินีในฤดูร้อน ทรงโปรดให้สร้างด้วยงบส่วนพระองค์เอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระบรมราชโองการประกาศยกเป็นพระราชวัง ดังนั้น จึงยังคงเรียกว่า "วังไกลกังวล"...

พระราชวังไกลกังวล

2.อุทยานราชภักดิ์

     อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุเสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ได้แก่...

อุทยานราชภักดิ์

 

3.วัดห้วยมงตล

     วัดห้วยมงคลมีเจ้าอาวาสวัดองค์แรกคือ หลวงพ่อปลั่ง ภาโส เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 - 2534 ต่อมาเจ้าอาวาสองค์ที่สองคือ พระครูปภัสสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ โดยขึ้นเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ได้มีความประสงค์ที่จะ...

วัดห้วยมงคล

     

4.อนุสาวรีย์รายนามผู้เสียชีวิต

     อ่าวมะนาว เคยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกในบริเวณอ่าวมะนาว เป็นทางผ่านไปยังประเทศพม่า ทหารไทยได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งด้วยกำลังพลเพียง 120 คน ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นถึง 3,000 คน สุดท้ายแล้วฝ่ายไทย

อนุสาวรีย์รายนามผู้เสียชีวิต

 

5.อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

     อาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5 และ อาคารประวัติสงคราม ได้แสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับวีรกรรม วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ไม่ว่าจะเป็น การเจรจาขอผ่านแดนสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามมหาเอเชียบูรพา รวมไปถึงแสดงเครื่องบินส่วนตัว เครื่องบินฝึกหลายแบบ

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

 

6.เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

     เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ตามตำนานที่เล่าขานสืบมาแต่ครั้งบรรพกาล ท่านเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เดินทางโดยเรือสำเภามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งเเต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึง ณ แผ่นดินแห่งนี้ ท่านได้สร้างหลักปักฐาน และสร้าง

เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

 

7.สถานีรถไฟหัวหิน

     อาคารสถานีรถไฟหัวหินเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมวิคทอเรียเช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟหัวหิน มีราย ละเอียดสวยงามประดับเสา ค้ำยัน และอื่นๆ ลักษณะ เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสาย...

สถานีรถไฟหัวหิน

 

8.ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

     ศาลหลักเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นมาในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดศาลหลักเมืองนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นสิริมงคล และเป็นหลักชัยคู่บ้าน คู่เมืองสืบไป

ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

9.ถ้ำพระยานคร

     ถ้ำพระยานครซึ่งครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและสร้างพลับพลานามว่า "พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์" ไว้กลางถ้ำเมื่อปี 2433 ว่ากันว่ายามเมื่อแสงส่องกระทบพลับพลาทำให้ถ้ำแห่งนี้สวยงามยิ่งกว่าถ้ำใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ถ้ำพระยานคร

 

10.อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

     อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ของไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะ...

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ที่พักหัวหิน

กิน เที่ยว ช็อป หัวหิน