Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน

ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน

ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เมืองหัวหิน

     ตลาดโต้รุ่งหัวหิน เป็นตลาดกลางถนนเดชานุชิต โดยมีการปิดถนนไม่ให้รถวิ่ง เพื่อจัดเป็นถนนคนเดินในช่วงค่ำคืนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก โดยเฉพาะของกินนั้นมีเลือกมากมายหลายร้านมาก ที่ดังๆก็มี โรตีอินเตอร์ ไอศครีมโฮมเมดร้านเจ๊นิ ตลาดโต้หัวหินเปิดทุกวันเวลา 17.00 - 24.00 น.

Thai
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com