Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน

รวมที่พักหัวหิน

ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน

ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน

ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน
ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดจั๊กจั่น หัวหิน

     The Cicada Market หรือ ตลาดจั๊กจั่น เป็นโครงการของ บริษัท ศศิอำไพ ลีเชอร์ บิซิเนส จำกัด โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างศิลปะร่วมกับไลฟ์สไตล์เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้สร้างสรรค์ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ให้ตอบสนองและเข้าถึงกันได้อย่างมีเสรีภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

  1. เพื่อสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยปรับให้เข้ากับยุคสมัย
  2. เพื่อสร้างพื้นที่นัดพบระหว่างผู้ซื้อและผู้สร้างงานศิลปะ ประเภทต่างๆ ให้เป็นจุดศูนย์รวม
  3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน คนท้องถิ่นที่ต้องการขายหรือแสดงผลงาน

 

 

Thai
© 2022 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com